ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

VooPoo TPP-DM2 Coil 0.2ohm

3.50 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

VooPoo PnP-R2 Coil 1.0ohm

3.50 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

VooPoo PnP-R1 Coil 0.8ohm

3.50 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

VooPoo PnP-VM5 Coil 0.2ohm

3.50 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

VooPoo Pnp-VM4 Coil 0.6ohm

3.50 

ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΕΣ

VooPoo PnP-VM3 Coil 0.45ohm

3.50 

ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΕΣ

VooPoo PnP-VM1 Coil 0.3ohm

3.50 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

VooPoo PnP-TR1 Coil 1.2ohm

3.50 

ΑΤΜΙΣΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ / UNFLAVOR BASES

Steampunk Γλυκερίνη (VG) 100ml

3.00