Σύρμα Alien Ni80 By Mythical Vapers 3m (Nichrome)

( 3*26 +32 GA )