Υγρά Αναπλήρωσης

“Luca”-TheShelbyVapors – 20ml for 60ml

12.90 

Υγρά Αναπλήρωσης

“Tatiana”-TheShelbyVapors – 20ml for 60ml

12.90 

Υγρά Αναπλήρωσης

“Thomas”-TheShelbyVapors – 20ml for 60ml

12.90 

Υγρά Αναπλήρωσης

“Billy” -TheShelbyVapors – 20ml for 60ml

12.90 

Υγρά Αναπλήρωσης

Bisha Nectarine Strawberry Guava (20ml to 60ml)

16.50 

Υγρά Αναπλήρωσης

Bisha Pistachio Muffin (20ml to 60ml)

16.50 

Υγρά Αναπλήρωσης

Bisha Vanilla Custard Cigar (20ml to 60ml)

16.50 

Υγρά Αναπλήρωσης

Carat Crunchy Tobacco

14.90 

Υγρά Αναπλήρωσης

Carat Fruity Tobacco

14.90 

Υγρά Αναπλήρωσης

Carat Woody Tobacco

14.90 
14.90